Tangweigou Park
Yilan County
Jiaoxi Route A
Dongshan River Water Park
Yilan County
Dongshan River Route
Daxi Old Street
Taoyuan County
Cihu Route
Lions Head Mountain Visitor Center
Hsinchu County
Lions Head Mountain Route
Nanzthuang Old Street
Miaoli County
Nanzhuang Route
Xiangtian Lake
Miaoli County
Xiangtian Lake Route
Penlai Fish Ecology Area
Miaoli County
Xianshan Route
Sun Moon Lake Ropeway
Nantou County
Sun Moon Lake Route
Xitou
Nantou County
Xitou Route
Alishan National Forest Recreation Area
Chiayi County
Alishan Route A
Alishan National Forest Recreation Area
Chiayi County
Alishan Route B
Eternal Golden Castle
Tainan City
88 Anping Route
Qigu Salt Mountains
Tainan City
99 Taijiang Route
Kenting National Park
Pingtung County
Kenting Express Line
Luye Gaotai
Taitung County
East Rift Valley Line
Taroko Archway
Hualien County
Taroko Route
Jiufen (Jioufen)
New Taipei City
Gold Fulong Shuttle Bus
Quanhua Temple
Hsinchu County
Lions Head Mountain Nanzhuang Route
Liyutan
Hualien County
Hualien Route
Sanxiantai Recreation Area
Taitung County
East Coast Line
Tamsui MRT Station
New Taipei City
Crown Northern Coast Line
Southern Branch of the NPM
Chiayi County
Southwest Coast Route
Fangyuan Lighthouse
Changhua County
Lukang Fuhai Route
Fo Guang Shan Buddha Memorial Center
Kaohsiung City
Dashu Shuttle Bus Route A
Pingxi (Old Street)
New Taipei City
Muzha Pingxi Shuttle Bus(to Shifen)
Xioa Wulai Skywalk
Taoyuan County
Xiaowulai Route
Bamboo Lake
Taipei City
Beitou Zhuzihu Route
Zhaishan Tunnel
Kinmen County
A Route - Shuitou Zaishan
Guningtou War Museum
Kinmen County
B Route - Guningtou Battlefield
Shishan (Mt. Lion) Howitzer Fort
Kinmen County
C Route - Shishan Folk Culture Village
823 War Museum
Kinmen County
D Route - Banyan Park & Taihu Lake
Taiwan’s Indigenous Peoples’ Cultural Park
Pingtung County
Northern Pingtung Shuttle Bus
Janfusun Fancyworld
Yunlin County
Douliu Gukeng Shuttle Bus
Beigang Chaotian Temple
Yunlin County
Beigang Huwei Shuttle Bus
Tanweigou Hot Spring Park
Yilan County
Jiaoxi Route B
Miaokou Night Market
Keelung City
Keelung Shuttle Bus East Line
Itai Tourism Factory
Keelung City
Keelung Shuttle Bus West Line
Fo Guang Shan
Kaohsiung City
Harvard Express Line
Cross-sea Bridge
Penghu County
Magong Shuttle Bus North Ring Line
Bantaoyao Crafts Studio of Pottery
Chiayi County
Southern Branch of the NPM route
Lifestyle Bookstore
Taoyuan County
Theme Park Route
Fo Guang Shan Buddha Memorial Center(佛陀紀念館)
Kaohsiung City
Dashu Shuttle Bus Route B
Alishan National Forest Recreation Area
Chiayi County
Alishan Route A(via ⇔Fenqihu)
Alishan National Forest Recreation Area
Chiayi County
Alishan Route B(via ⇔Fenqihu)
Pingxi (Old Street)
New Taipei City
Muzha Pingxi Shuttle Bus(to Pingxi)
Guan' ao
Kinmen County
E Route - Wind Lion God morning route
Tianpu
Kinmen County
E Route - Wind Lion God afternoon route
Wumiler Community
Tainan City
Guanzihling to Southern Branch of the NPM route
Changhua High Speed Rail Station
Changhua County
Qingshuiyan Route
Xizhou Park
Changhua County
Southern Changhua Route