Liyutan
Hualien County
Hualien Route
Janfusun Fancyworld
Yunlin County
Douliu Gukeng Shuttle Bus
Beigang Chaotian Temple
Yunlin County
Beigang Huwei Shuttle Bus
Sanxiantai Recreation Area
Taitung County
East Coast Line
Sun Moon Lake Ropeway
Nantou County
Sun Moon Lake Route
Kending、Nanwan
Pingtung County
Kenting Express Line
Alishan National Forest Recreation Area
Chiayi County
Alishan Route A
Luye Gaotai
Taitung County
East Rift Valley Line
Xitou
Nantou County
Xitou Route