Xitou
Nantou County
Xitou Route
Guningtou War Museum
Kinmen County
B Route - Guningtou Battlefield
Kending、Nanwan
Pingtung County
Kenting Express Line
Beigang Chaotian Temple
Yunlin County
Beigang Huwei Shuttle Bus
Sanxiantai Recreation Area
Taitung County
East Coast Line
Taroko Archway
Hualien County
Taroko Route
823 War Museum
Kinmen County
D Route - Banyan Park & Taihu Lake
Luye Gaotai
Taitung County
East Rift Valley Line