Sun Moon Lake Ropeway
Nantou County
Sun Moon Lake Route
Beigang Chaotian Temple
Yunlin County
Beigang Huwei Shuttle Bus
Luye Gaotai
Taitung County
East Rift Valley Line
Sanxiantai Recreation Area
Taitung County
East Coast Line
Fo Guang Shan Buddha Memorial Center
Kaohsiung City
Dashu Shuttle Bus Route A
Eternal Golden Castle
Tainan City
88 Anping Route
Taroko Archway
Hualien County
Taroko Route
Kenting National Park
Pingtung County
Kenting Express Line
823 War Museum
Kinmen County
D Route - Banyan Park & Taihu Lake